JU “Internacionalna ljekarna/apoteka“ Vitez teži da afirmiše nova znanja i vještine svakog zaposlenog, kako bi tim farmaceut ili farmaceutski tehničar mogao maksimalno iskazati svoj profesionalni potencijal u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite. Vođeni principima i zahtjevima Dobre apotekarske prakse, uz kontinuirano stručno usavršavanje i praćenje suvremenih stručnih i naučnih dostignuća u svim oblastima farmaceutske nauke, prije svega farmakoterapije, zaposleni će moći da pruže visok kvalitet usluga i proizvoda, i da komunikaciju prilagode individualnim potrebama svakog korisnika.

  •           JU “Internacionalna ljekarna/apoteka“ Vitez odgovorno upravlja zaštitom životne sredine po principu stalnog poboljšanja usluga i opreme i poštovanjem zakonske regulative.
  •           JU “Internacionalna ljekarna/apoteka“ Vitez ima tradiciju u izradi magistralnih i galenskih lijekova, kadrovski je osposobljena i ima odličan portfolio galenskih proizvoda,
Cilj nam je, prije svega, zadovoljan korisnik, a zadovoljstvo osnivača i poslovnih partnera, učinit će to da i zaposleni budu motivirani i zadovoljni što su dio ovakvog kolektiva.

Vaša JU “Internacionalna ljekarna/apoteka” Vitez