JU “Internacionalna ljekarna/apoteka” Vitez pruža farmaceutsku zdravstvenu zaštitu, radeći prvenstveno na promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Edukacijom, utiče na zdravstveno vaspitanje građana i podizanju svijesti o značaju pravilnog i redovnog korištenja lijekova i preveniranju komplikacija hroničnih bolesti. Na taj način uključuje svakog pojedinca da aktivno radi na brizi za svoje zdravlje.

Svoju Misiju JU “Internacionalna ljekarna/apoteka“ Vitez ostvaruje dosljednim poštovanjem svih zakonskih normi u ovoj oblasti, principa DAP-a (Dobre Apotekarske Prakse), etičkih načela, stalnim stručnim usavršavanjem svog kadra, unapređenjem postojećih i uvođenjem novih usluga i metoda rada, kao i stalnim poboljšanjem uslova rada u apotekama.

Vaša JU “Internacionalna ljekarna/apoteka” Vitez